Lectura de l’evangeli segons sant Joan 13,31-33a.34-35

Quan Judes va ser fora, Jesús digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en Ell. Si Déu és glorificat en Ell, també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat.

»Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres».


Comentari de l’evangeli

El text de l’evangeli d’avui pertany al conegut sermó de Jesús després del sopar pasqual amb els seus deixebles.
Abans de dir les paraules «us dono un manament nou» s’han produït dos fets molt significatius: el lavatori dels peus per part de Jesús als seus deixebles, i la participació del traïdor Judes al sopar. I aleshores el signe és clar: l’estil de la comunitat dels seguidors de Jesús ha de ser un estil de servei a tothom, fins i tot als enemics o contraris. I per això, per acabar de perfilar aquest distintiu, Jesús, abans de la seva marxa d’aquest món, proclama el seu manament nou. La llei jueva de Moisés quedarà substituïda per la llei de l’amor.

Fixem-nos molt bé en les paraules: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres… Jesús no demana res per a Ell, ni per a Déu, sinó per a la persona humana, que es la que ha de ser objecte de la nostra estimació… Tota la vida, doncs, dels seguidors d’aquest Crist que s’acomiada (estic encara amb vosaltres, si bé per poc temps) ha de ser expressar amb obres l’estimació a les persones; i tot això, a la manera que Ell ho va fer amb nosaltres (tal como jo us he estimat).

Manel Simó

Català CA Español ES