Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,11b-17)

Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc despoblat.»

Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada?»

Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Comentari de l’evangeli

Aquesta festa que ha estat traslladada, en la majoria dels llocs, del dijous al diumenge, fou instituïda l’any 1264 a rel d’una corrent heterodoxa que negava la presència real de Jesús en el pa i vi consagrats.

Es pràcticament un doble de la festa de dijous sant, i per manifestar que no hi pot haver comunió amb el Crist, si no hi ha comunió amb els altres, especialment amb els més febles i necessitats, l’església aprofita per fer la col•lecta Càritas diocesana.

Sant Pau recorda que ell, com nosaltres, també va rebre la tradició del significat del darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles; i l’evangeli ens ha recordat un dels signes més expressius de l’Eucaristia: la multiplicació del pans i dels peixos., i es que la solidaritat compartida fa miracles.

Aprofitem avui per pensar què significa i què suposa l’Eucaristia en la nostra vida cristiana.

Manel Simó

Català CA Español ES