Lectura de l’evangeli segons Sant Lluc 9,11b-17

Un dia, Jesús parlava del Regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat. El dia començava a declinar, i els Dotze s’acostaren a dir-li: «Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat». Però Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos; si de cas hauríem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada».

Hi havia, en efecte, uns cinc mil homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta». Ells ho van fer així, i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir dotze cistelles dels bocins de pa que havien sobrat.

Comentari de l’evangeli

La festa d’avui posa l’accent en la presència real de Crist en el pa i en el
vi consagrats, i va néixer l’any 1264, a rel d’una corrent heterodoxa que negava
aquesta presencia.
I d’altra part, i sobre tot a partir del Concili Vaticà II, a més de fer
referència a l’Eucaristia, la festa situa en un primer pla la col·lecta especial de
Càritas per mostrar que l’Eucaristia és la màxima expressió de l’amor de Jesús
i que a la seva participació s’ha de imitar aquest amor, que es un amor de
solidaritat amb els més febles.
Es molt simptomàtic que avui es llegeixi, per tant, l’evangeli de la
multiplicació dels pans on podem escoltar la frase de Jesús davant la fam de la
gent: doneu-los de menjar vosaltres mateixos, alhora que afegeix feu-los seure en
grup…És des de la comunitat d’on ha se sortir la preocupació pels més
necessitats.
El pa es parteix i es comparteix. L’Eucaristia es comunió i ha de
construir comunitat de bens.

Manel Simó

Català CA Español ES