Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 20,20-28

En aquell temps, la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, anà a trobar Jesús amb els seus fills i es prosternà per demanar-li un favor. Jesús li digué: «Què demanes?» Ella li respongué: «Maneu que en el vostre Regne aquests dos fills meus seguin l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.»

Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo he de beure?» Ells li diuen: «Sí que podem.» Els diu Jesús: «És cert, vosaltres beureu el meu calze, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra, no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui el meu Pare ho ha reservat.»

Quan els altres deu sentiren tot això s’indignaren contra els dos germans, però Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder.

Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

Comentari de l’evangeli

La litúrgia dominical queda avui interrompuda per la celebració de la solemnitat de l’apòstol sant Jaume, el primer que va donar la vida per Crist, l’any 42 de l’era cristiana.

I a l’igual que entre nosaltres es ben conegut l’anomenat camí de sant Jaume, nosaltres, a la llum de la biografia de l’apòstol, podríem elaborar un camí espiritual per imitar la seva vida. Un camí que passaria per cinc punts:
-La seva plena disponibilitat en seguir la crida de Jesús: va deixar la barca i va seguir Jesús;
-l’energia del seu caràcter: va ser anomenat fill del tro;
-va entendre que allò que era important era beure el calze que Jesús havia begut…
-va ser un testimoni fidel de les alegries i penes de Jesús (al Tabor i a Getsemani)
-i va donar la vida com a acte suprem d’amor…

Un camí a imitar per part nostra…

Manel Simó

Català CA Español ES