Lectura de l’evangeli segons sant Marc 14,12-16.22-26

El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l’anyell pasqual?»

Ell envià dos dels seus deixebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre pregunta on l’allotjareu per poder menjar l’anyell pasqual amb els seus deixebles.

Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà el sopar.» Els deixebles se n’anaren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen el sopar pasqual. I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això és el meu cos.»

Després prengué el calze, digué l’acció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots els homes.

Us ho dic amb tota veritat: Ja no beuré més d’aquest fruit de la vinya fins el dia que en beuré de novell en el regne de Déu.» Després de cantar l’himne, sortiren cap a la muntanya de les Oliveres.

Comentari de l’evangeli

L’Església celebra avui la festa coneguda amb el nom llatí de Corpus Christi (Cos de Crist), dedicada a l’Eucaristia, i que ve a ser un complement de la celebració del Dijous Sant.

La fainalidad es clara: a l’espiritualitat cristiana el sacrament de l’Eucaristia, o memorial de la Passió i mort de Crist, té una importància molt gran i es necessari revitaritzar-lo

Sant Marc, a l’evangeli, ens ha recordat el sopar pasqual de Crist amb els seus deixebles, que fou el que va donar origen a que las comunitats cristianes li donessin continuiat, com a memorial del mateix Jesus i la seva obra de salvació.

L’Eucaristia avui, afortunadament, s’enten i es valora més que en temps passats, sobre tot quan el llenguatge de la Paraula es intel•ligible i el signe de la comunió constitueix el gran aliment de l’esperit.

Valorar i viure l’Eucaristia es un dels grans valors de la nostra opció cristiana.

Manel Simó

Català CA Español ES