Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 28,16-20

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren.

Jesús s’hi acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat.

Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

Comentari de l’evangeli

Avui l’Església celebra el misteri de la Trinitat de Déu, en nom de la qual son enviats els apòstols a predicar i batejar. Déu Pare ens estima como a fills i filles; Déu Fill es va fer un de nosaltres per compartir la nostra condició humana; i Déu Esperit habita en nosaltres i ens anima i enforteix en el nostre camí de creients.

Diem que la Trinitat es un misteri, i, per tant quelcom inaccessible a la nostra raó, però no podem renunciar a treure conseqüències de l’ésser trinitari de Déu.

Si llegim al llibre del Gènesi que tot nosaltres vam ser creats a imatge i similitud de Déu, podem deduir que d’alguna manera es reflectirà en nosaltres aquesta trinitat de Déu.

I, efectivament, tots nosaltres som jo, que es complementa amb un tú, per trobar, alhora, als altres i formar un nosaltres… Es a dir, som plenament quan som comunitat, com Déu es també comunió de tres persones: Pare, Fill i Esperit sant.

Recordar i viure aquesta dimensió, en una Sociedad molt individualista i egoista es el millor fruit que podem obtenir d’aquesta festa d’avui.

Manel Simó

Català CA Español ES