Lectura de l’evangeli segons sant Joan 3,16-18

Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.

Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats.

Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.

Comentari de l’evangeli

El Déu de la nostra fe, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor, es un Déu trinitari, i aquest es el misteri sobre l’ésser de Déu que celebrem avui litúrgicament.

L’evangeli ens diu que va ser Déu Pare qui envià el seu Fill al món, no perquè el condemnés sinó per salvar-lo, i Ell, en anar-se, en deixà l’Esperit perquè en acompanyi en la nostra fe i en la nostra missió.

Fixem-nos profundament en l’actitud de Déu: no condemna, sinó que salva, perquè Déu es amor i l’amor es sempre comunió, acolliment, diàleg i perdó…

El misteri de la Trinitat de Déu, lluny de ser un obstacle per la nostra fe, es el model perfecte de la relació humana, perquè si els homes i dones hem estat creats a imatge i similitud de Déu, estem cridats a viure en comunió i fraternitat: estimeu-vos com el Pare, el Fill i l’Esperit ens estimem…

Caminem, doncs, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit.

Manel Simó

Català CA Español ES