La nostra mil•lenària parròquia, en el segle XVlll engendrà la parròquia de Sant Joan de Viladecans i aquesta amb el temps ha engendrat les parròquies de Sta. Maria de Sales, Sta. Maria Magdalena i últimament la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat.

Si la fe és vàlida, necessàriament tendeix a expansionar-se, però està en la nostra responsabilitat que la nostra fe personal no decaigui i que el temple no sigui testimoni d’un passat.

El diumenge 13 d’octubre a les 12 del migdia i amb presència del Sr. Bisbe Agustí,, la parròquia de St. Joan Baptista de Viladecans, celebrarà el 75 aniversari de la reconstrucció de l’Església que fou destruïda en 1936.

De la seva reconstrucció, alegrem-nos-en!!

Català CA Español ES