Lectura de l’evangeli segons sant Mateo 1,18-24

El naixement de Jesús, el Messies, fou d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial.

Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble».

Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel, que vol dir ‘Déu amb nosaltres’». Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui és conegut com l’anunciació a Josep, perquè conté tots els elements d’una anunciació: Josep, igual que Maria, rep un àngel del Senyor (un missatger amb un missatge) que li comunica que prengui a Maria a casa seva com a esposa, perquè el Fill que ha concebut abans de conviure junts no és fruit de cap relació sexual amb un altre home, sinó obra de Déu, fruit de l’Esperit.

Ens trobem, sens dubte, amb una lectura teològica de la figura de Jesús. Naixerà, es farà home i s’humanitzarà, però sense perdre la seva divinitat. Per això, a l’encarnació, el naixement i els primers anys de la vida humana de Jesús, ja queda molt assenyalada la presència de l'Esperit. En el Jesús humà històric quedarà ben palesa la seva divinitat: Ell és Fill de Déu.

D’altra part, a la persona de Josep sobresurt una actitud que no només és objecte d’admiració, sinó també d’imitació: era un home bo i un home just. La paraula original hebrea que tradueix aquests adjectius significa una persona que es troba en plena comunicació amb Déu i sempre disposada a fer la seva voluntat i a acceptar els seus projectes. Imitem Josep.

Manel Simó

Català CA Español ES