Aquest any, el 2 de febrer, festa de la Candelera, cele- brem a la missa d’1 un acte de presentació davant Déu i davant la comunitat dels in- fants que han estat batejats el darrer any.

Jesús, ens narra l’evangeli, va ser presentat al temple de Jerusalem per complir el que manava la Llei, i allà, Si- meó i Anna, a les seves velleses, el van reconèixer i proclamar com aquell que seria la llum de tots els pobles.

Doncs també nosaltres ara presentem aquests infants i reconeixem que ells porten també dins seu la llum de Jesús, i estan cridats a ser llum durant tota la seva vida.

Català CA Español ES