Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20,19-23

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.»

Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.»

Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Comentari de l’evangeli

La joia de la Pasqua arriba avui a la plenitud amb la memòria de la presencia viva i constant de l’Esperit en la nostra vida i en la vida de l’Església.

Es el temps de la missió: com el Pare m’ha enviat a mi, també Jo us envio a vosaltres… i comptem amb l’Esperit: Rebeu l’Esperit Sant…

L’Esperit habita en nosaltres i es el vent impetuós que ens mou a viure amb coratge la nostra opció cristiana, i es el foc que ens comunica l’escalfor de l’amor de Déu.

Els seus dons ens son donats perquè puguem produir els fruits de la seva presència en nosaltres.

Demanem, doncs, humilment: Veniu, Esperit sant, renteu el que és brut; regueu el que és eixut; guariu allò que està malalt; endolciu el que és rígid: escalfeu el que és fred; orienteu tot allò que va desencaminat…

Manel Simó

Català CA Español ES