Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20,19-23

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.»

Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.»

Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Comentari de l’evangeli

Avui l’Església celebra la festa de la Pentecosta, es a dir, els cinquanta dies de la Resurrecció de Jesús i la vinguda de l’Esperit sobre els apóstols perquè continuïn la seva misión.

Per tant, l’evangeli contempla aquets tres fets fonamentals:
– Crist ressuscitat es presenta als apóstols i els ensenya els signes de la seva mort i la seva resurrecció: les mans i el costat
– Crist ressuscitat envia als seus deixebles a continuar la missió que Ell ja ha complert
– I Crist els envia l’Esperit perquè els assisteixo en la seva tasca.

Nosaltres hem rebut l’Esperit mitjançant el baptisme, i Ell, Senyor i dador de vida, habita en nosaltres, omple els nostres cors i encén en ells el foc del seu amor…

Amb la força i la gracia de l’Esperit, doncs, continuem la nostra tasca de ser en el món testimonis de l’amor de Déu.

Manel Simó

Català CA Español ES