Parròquia de Sant Climent de Llobregat

Els primers vestigis documentats que esmenten el poble i la parròquia, corresponen a una donació que rep el monestir de Sant Cugat, amb la menció, “ipso manso qui est casale” que limita amb el camí de Sant Climent, a l’Eramprunyà. El fet de que s’esmenti el nom de la parròquia, evidencia la seva existència en aquesta data.

Probablement el segle XIV un incendi crema l’església i es reconstrueix.

En l’inici del segle XVIII,  es construeix el temple actual, que es finalitza el 1704. Es tracta d’un edifici de planta basilical i sis altars laterals en els espais lliures que queden entre els contraforts. El nou edifici, més gran que l’anterior, s’ha alçat amb la façana, -amb el portal de llinda-, al Nord-Est.

A finals del segle XIX s’hi edificà la capella dedicada al Sagrat Cor, segons el projecte de Josep Amargós de 1897. L’interior ens mostra una capella modernista, d’estil neogòtic, coberta amb una volta gòtica de vuit costats, decorats amb sanefes i pintures referents a la vida de Crist.

Durant la guerra civil de 1936-39 l’edifici no va patir desperfectes estructurals greus, però els retaules barrocs i neoclàssics de l’altar major i dels altars laterals, juntament amb els seients, imatges i ornaments, es van cremar.

Amb la reforma litúrgica fruit del Concili Vaticà II, es va adequar l’altar major i el presbiteri. L’altar es va apropar més cap els fidels, separant-lo del mur posterior, per tal de poder fer les celebracions de cara al poble. Sobre l’altar s’hi va instal·lar un baldaquí. Rere l’altar s’hi va fer una gran pintura mural , obra del pintor Joan Torras, de Sant Feliu de Llobregat, amb diverses referències de la vida de Sant Climent, papa i màrtir, i de Jesucrist glorificat.

Rector

Mn. Joan Puig i Mas (1938). Nomenat el 2005.

Prevere adscrit

Mn. Jaume Boguñá Casals. (1933). Nomenat el 2010.

Diaca.

Mn. Sebastià Payá Sánchez (1951). Ocupa el càrrec des de 1991

Dades de Contacte

Adreça: Església, 20.
Telèfon:  936.581.241. Urgències: 687.948.047.
Email: santcliment645@bisbatsantfeliu.cat

Calendari i Horaris

Misses.
Dissabtes i vigílies de festa:

(20:00). A les vuit del vespre, de Pasqua a Tots els Sants.

(19:00). A les set del vespre, de Tots els Sants a Pasqua.


Diumenges i festes

(10:45) A tres quarts d’onze del matí.

Despatx parroquial:
Dimecres, (feiners), de 19:30 a 21:00. I sempre que el mossèn hi sigui.
Podeu trucar al 936.581.241 o, en cas d’urgència, al 687.948.047.

Festes de la parròquia:

Sant Climent, papa i màrtir, 23 de novembre. Festa major del poble.

Sant Llorenç, diaca i màrtir, 10 d’agost. Festa major d’estiu.

Serveis i grups

 • Celebració de l’Eucaristia Dominical.
 • Celebració dels altres Sagraments
 • Catequesi familiar.
 • Escola de lectors.
 • Vida creixent.
 • Equip de manteniment.
 • Pastoral social: Voluntaris de Càritas, (interparroquial).
 • Consell pastoral parroquial.
 • Grup d’economia.
 • Pastoral de la Salut
 • Pastoral prebaptismal (infants i adults)
 • Pastoral prematrimonial
 • Pastoral Litúrgica.
 • Grup pessebrista.
 • Cos de portants del Sant Crist.
 • Sortides culturals i relegioses.

Events y noticies

DIUMENGE XXIV DURANT L’ANY + COMENTARI

Lectura del evangeli segons Sant Lluc 15, 1-32 Jesús va proposar als fariseus i mestre de la Llei aquesta paràbola: qui de vosaltres si té cent ovelles i en perd una, no deixa les noranta una i [...]

Missa de Festa Major

S’ha celebrat la missa de la festa major en la parròquia de Sant Joan Baptista, on han acudit tots els fidels per a celebrar la patrona del nostre poble, la Mare de Deu de Sales. Han [...]