En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya s’ha vist
sacsejada per algunes notícies referides a abusos de menors, que ens omplen
de vergonya i de dolor, ja que alguns dels agressors eren persones
consagrades o sacerdots.

Els abusos a menors, que condemnem rotundament, i la cultura que els
fomenta o justifica és un greu problema que afecta tota la societat. I l’Església,
com a part de la societat, també se’n veu afectada.

Demanem perdó a les víctimes i ens solidaritzem amb el seu dolor; i
també a totes les persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat
i ha fet trontollar la seva confiança en l’Església.

Sofrim i preguem per les víctimes, que han quedat marcades en la seva
vida. En solidaritat amb tots els qui hagin patit algun tipus d’abús i amb les seves
famílies ens comprometem a col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a
trobar la manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment.

L’Església actuarà amb determinació per protegir els infants i els adults
vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per eradicar de les
nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura de l’abús sexual,
econòmic, de poder i de consciència. Així mateix, prenem el compromís
d’adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la seva repetició, a
partir de la formació d’aquells a qui els seran confiades tasques de
responsabilitat i educatives.

Creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura de tants
sacerdots i religiosos, d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els
infants i joves, i les seves famílies, i convé que els defensem de l’ombra de
sospites generalitzades, així com volem recordar el dret que tota persona té a
la presumpció d’innocència. Molt de treball ben fet així ho avala.

En aquests moments, reiterem el nostre ferm compromís amb el
compliment de la legislació vigent canònica i civil, i que passa per: posar en
coneixement del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica que
correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats
civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas
d’abús fonamentat. I estem atents al que el Papa Francesc reunit pròximament
amb els Presidents de les Conferències episcopals del món determini per
combatre aquestes accions deshonestes i delictives que tant afecten l’anunci
de l’Evangeli.

Demanem que a totes les celebracions religioses de les nostres
diòcesis, el proper dimecres de cendra, dia 6 de març, en començar la
Quaresma, que és temps de conversió, es pregui i es dejuni d’una manera
especial per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del
papa Francesc que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible,
completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens
ensenyen».

Barcelona, 12 de febrer de 2019

Català CA Español ES