Lectura de l’evangeli segons sant Joan 16,12-15

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: ‘Allò que us anunciarà, ho rep de mi’».

Comentari de l’evangeli

La nostra fe es unitària i trinitària. Creiem en un sol Déu, Pare, Fill i Esperit.
La complexitat, però, d’aquesta proposta sobrepassa la nostra raó, i per això la identitat de l’ésser de Déu, més que com un dogma abstracte, l’hem d’enfocar com una derivació cap a nosaltres.
Déu es una comunitat de persones, i si nosaltres hem estat creats a imatge i similitud de Déu vol dir que hem estat creats com a éssers comunitaris, cridats a viure sempre en i amb relació amb una comunitat, amb tot el que això comporta…
I, d’altra part, si l’amor es tradueix sempre en la relació amb un altre, no hi ha relació amorosa més profunda i més gran que la relació entre el Pare, el Fill i l’Esperit, i aquesta és la dimensió suprema on s’ha d’inspirar la nostra estimació envers els altres: Estimeu-vos com el Pare, el Fill i l’Esperit s’estimen…
Heus aquí, per tant, dues idees que es deriven del misteri de la Trinitat i que posen el misteri al peu pla de la nostra condició i la nostra actuació cristianes.
Com va afirmar el Papa Joan Pau II, el misteri de la Trinitat es el model últim de la convivència humana…

Manel Simó

Català CA Español ES