Lectura de l’evangeli segons sant Mateo 2,13-15.19-23

Quan els savis se n’hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva’t, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se’n va anar cap a Egipte i s’hi quedà fins a la mort d’Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D’Egipte he cridat el meu fill».

Després de la mort d’Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: «Lleva’t, pren el nen i la seva mare i vés-te’n al país d’Israel, que ja són morts els qui volien matar l’infant. Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d’Israel. Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d’anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i se n’anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè».

Comentari de l’evangeli

La litúrgia dedica, aquest diumenge següent a la festa de Nadal, al tema de la família. Déu va prendre forma humana en el si d’una institució familiar i, d’aquesta manera, aquest fet no només va tenir una dimensió cultural, sinó que va adquirir també una profunda dimensió religiosa.
I avui l’evangeli ens presenta la família de Jesús passant moments de dificultat, com passen també avui entre nosaltres moltes famílies.
Jesús, juntament amb María i Josep, va voler experimentar la gran dificultat d’haver de deixar la llar familiar, per exiliar-se a un país estranger…
¿No es també aquesta la gran tragèdia de moltes i moltes famílies entre nosaltres?
La família es la gran escola on homes i dones, infants i joves, han d’aprendre i practicar els valors necessaris per poder afrontar totes les dificultats que en pugui portar la vida.
Treballem i cuidem molt la família.

Manel Simó

Català CA Español ES