Durant dos cursos, la Marina, una noia de 26 anys, s’ha anat preparant per incorporar-se, -plenament-, a la vida cristiana, seguint l’itinerari de formació del catecumenat i les normes diocesanes. Una fet característic en l’accés a la iniciació cristiana és la gradualitat, on mitjançant uns ritus es concreta l’accés a cada etapa:

Primera etapa: El precatecumenat, on s’escorcolla la presentació del missatge cristià, treballant una primera adhesió a Déu, que s’acaba amb el ritus d’ingrés al catecumenat, que la Marina va celebrar el primer diumenge d’Advent, 2 de desembre de 2018, a la capella de la Casa de l’Església, a Sant Feliu de Llobregat.

Segona etapa: El catecumenat, on es treballen aspectes de formació cristiana integral, suscitant-ne la conversió, el creixement i la maduració en la fe. Es conclou amb el ritus d’elecció o de la inscripció del nom, que la Marina va celebrar el darrer primer diumenge de Quaresma, a la Catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat.

Tercera etapa: Dita de la il·luminació i la purificació, incidint més directament en la preparació espiritual, per a la recepció dels Sagraments. Finalment, després del lliurament del Parenostre i del Credo, es celebren els Sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristía. Normalment la celebració es fa en la mateixa Vetlla Pasqual o el dia de Pasqua, però en aquest cas, per les circumstàncies del Covid19, ho haguérem d’ajornar. Amb la Marina ho farem el proper dissabte 13 de juny, a les dotze del migdia, a la parròquia de Sant Joan.

Quarta etapa: Dita de la mistagògia, és el temps on s’aprofundeix en els Sagraments celebrats i es consolida un compromís ferm de vida cristiana.

Us convidem a acompanyar a la Marina, si ho desitgeu amb la vostra presència, però que no hi manqui la vostra pregària allà on estigueu, demanant al Senyor que l’acompanyi i l’ajudi a donar un autèntic testimoni evangèlic de paraula i d’obra, durant tota la seva vida.

L’enhorabona Marina!!!

Català CA Español ES