Aquest dijous 25 de juny s’han presentat les línies guies per a la catequesi, per afrontar els nous reptes: la cultura digital i la dramàtica crisi de fe. Han presentat el document, el president i secretari del dicasteri, Monsenyor Rino Fisichella i Monsenyor Octavio Ruiz Arenas, així com el Delegat de Catequesi, Monsenyor Franz-Peter
Tebartz-van Elst.

Monsenyor Rino Fisichella ha afirmat que la publicació d’aquest tercer Directori per a la Catequesi permet experimentar la dinàmica del moviment catequètic que sempre ha tingut una presència significativa en la vida de la comunitat cristiana.

Català CA Español ES