Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 1, 39-45

Per aquells dies Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà,
entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació
de Maria el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà
amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les
teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira:
tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves
entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»

Comentari de l’evangeli

En aquest camí de preparació per al Nadal, que ja s’apropa, l’evangeli ens presenta avui la figura de Maria, la primera que va fer aquest camí.
I el relat de Lluc ens presenta dos gestos de Maria que ens poden ajudar a viure un autèntic i veritable Nadal en les nostres vides:
– Maria, en la seva visita a Elisabeth, fa un acte de generosa solidaritat amb ella. Apropar-se a qui ens pugui necessitar, ajudar els més febles, i preocupar-se per les persones: heus aquí petites i molt necessàries mostres d’humanització, a imitació del Déu que s’humanitza en el misteri de Nadal. No deixem passar, doncs, aquesta ocasió d’apropar-nos a algú que ens necessiti.
– I la segona gran lliçó que ens ofereix Maria la trobem en l’elogi que rep de la seva cosina: « feliç tu que has cregut… Perquè això ens planteja a tots nosaltres una pregunta que cal respondre: « ¿som feliços pel fet de ser creients? Nadal serà un cop més una crida a la felicitat, però ¿a quina felicitat? Només serem feliços de veritat si ens abandonem en les mans de Déu i ens refiem d’Ell…

Manel Simó

Català CA Español ES