Lectura de l’evangeli de sant Joan 21, 1-19

En aquell temps, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició va ser d’aquesta manera: Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l’anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu: «Me’n vaig a pescar». Els altres li diuen: «Nosaltres també venim amb tu». Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res.

Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà vora el llac, però els deixebles no s’adonaven que fos Ell. Llavors Jesús els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?». Li respongueren: «No». Ell els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix». Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos.

Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb peix coent-s’hi. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué: «Veniu a menjar». Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?». Ell li respongué: «Sí, Senyor, tu saps que t’estimo». Jesús li diu: «Pastura els meus anyells». Per segona vegada li pregunta: «Simó, fill de Joan, m’estimes?». Ell li respon: «Sí, Senyor, tu saps que t’estimo». Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles». Li pregunta Jesús per tercera vegada: «Simó, fill de Joan, m’estimes?». Pere es va entristir que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li respongué: «Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo». Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. T’ho ben asseguro: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols. Jesús va dir això per indicar amb quina mort Pere havia de glorificar Déu. Després d’aquestes paraules, Jesús va afegir: «Segueix-me».

Comentari de l’evangeli

Seguim amb les aparicions del Crist ressuscitat, i en el text que llegim avui, afegit a l’evangeli de sant Joan, se’ns mostra la missió que Jesús confia als apòstols d’anar construint l’Església, situant a Pere com a pastor de tot el ramat.
Els deixebles es troben en el seu món, en el seu treball, i la barca del relat simbolitza l’Església. Els apòstols, en principi, no han pescat res, però, tot seguit, la seva tasca, orientada per Jesús, donarà molt de fruit.
La xarxa, d’altra banda, no es trenca, perquè a l’Església hi ha capacitat per a tothom. I el número de 153 peixos es molt simbòlic. 10 i 7 són dos números bíblics molt significatius, i si a 17 anem sumant, correlativament, els 7 primers números surt la xifra de 153. A l’Església hi cap tothom, sempre orientats pels manaments (10) i pels dons de l’Esperit (7).
I la pesca té lloc al llac de Tiberíades, lloc pagà, lloc hostil, com l’Església haurà de treballar també molt sovint enmig d’hostilitats. El deixebles, a més a més, treballen de nit, en la foscor, i Pere va nu (signe de feblesa)…
Pere, per la seva part, substituirà els seus errors per actituds d’estimació i de servei.
I al final, en la platja de l’eternitat, Jesús ens prepara a tots el gran festí del cel nou i la terra nova…

Manel Simó

Català CA Español ES