Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 21, 25-28.34-36

En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi haurà senyals prodigiosos en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides. La gent defallirà de por i d’ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvol amb gran poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s’acosta.

»Vosaltres estigueu alerta: que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor, perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu a sobre aquell dia, que caurà sobre tots els habitants de la terra. Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè us pugueu escapar de tot això que ha de succeir i us pugueu presentar sense temor davant el Fill de l’home».

Comentari de l’evangeli

Avui comença la litúrgia cristiana el temps anomenat d’Advent, paraula que és la contracció de la paraula Adveniment, o arribada.

I és que la comunitat cristiana contempla tres adveniments que marquen la seva trajectòria: el Crist, Déu encarnat que s’incorporà a la història humana (Nadal); la presència o vinguda i presencia quotidiana del Crist a les nostres vides; i l’adveniment al final del temps, de que parla l’evangeli d’avui.

Crist va venir, ve, i vindrà, i nosaltres preguem Veniu, Senyor Jesús.

Com viure aquests adveniments? Amb actituds de vetlla i esperança. Una esperança que és il•lusió, acció i plena confiança en un Déu que no ens deixa mai.

Manel Simó

Català CA Español ES