Germanes i germans.
La devoció dels nostres avantpassats a Sant Sebastià, anava de la ma de la Confraria que aquest Sant tenia a la parròquia de Sant Climent, fins el 31 d’agost de 1746, quan s’erigí canònicament l’església parroquial de Sant Joan Baptista, de Viladecans i deixava de ser sufragània de Sant Climent.

La fi de l’epidèmia de pesta que entre els anys 1651 i 1652, va acabar amb moltes vides, tant aquí i en molts altres indrets de Catalunya, i d’Europa, es va atribuir a l’ajut rebut en la intercessió de Sant Sebastià, de mode que la voluntat popular, en agraïment, va comprometre’s a fer el vot de poble, celebrant ben solemnement el dia de la seva festa.

Així s’establí amb força, la nostra Festa Major d’Hivern Avui i ara, recordant aquell compromís dels nostres avant passats, adaptats a les mesures de prevenció degudes al Covid19, tenim la intensa necessitat d’afegir al nostre
agraïment a Sant Sebastià pel deslliurament de la pesta, la petició de que ens deslliuri de l’actual pandèmia.

Renovació i actualització del “Vot de poble”

Rector: Eternament agraïts per deslliurar-nos dels estralls de la pesta, el 1652, i per tal
que ara ens deslliuri de la pandèmia del Covid19, demanem a Déu amb la intercessió de Sant Sebastià, màrtir, que el Senyor ens n’alliberi aquí i a tot el món. Preguem junts, en veu alta:

Tots: Us encomanem tots els homes i les dones del nostre poble, especialment les famílies, com primera escola d’amor, convivència i responsabilitat dels seus fills i filles.

Ajudeu-nos en totes les institucions més properes al servei del poble. I que todos apostemos por una buena convivencia, respetando y dignificando nuestra cultura, nuestra economía, nuestro tejido social i nuestras creencias, mediante el diálogo respetuoso.

Per això ens comprometem a viure en l’exercici dels valors humans i cristians, -respectant la Llei natural, que ve de Déu-, donant bon exemple de vida, als nostres infants i joves, cuidant a la gent gran, treballant pel bé comú i acceptant a tothom, sense discriminacions de cap mena, essent solidaris amb els més febles, malalts, empresonats, immigrants, aturats, ancians abandonats, … i tothom que pateixi violència, marginació o pobresa, de qualsevol mena.
Amén.

Rector: Sant Sebastià, màrtir i copatró de Viladecans.
Tots: Pregueu per nosaltres i ajudeu-nos !
Rector: Donem per renovat el vot de la vila de Viladecans al nostre copatró Sant Sebastià, màrtir que continuarem mantenint. L’enhorabona !

Català CA Español ES