DIUMENGE XXXI DURANT L’ANY – CICLE B

  Lectura de l’envageli segons san Marc 12, 28b-34 En aquell temps, un dels mestres de la Llei, que havia sentit la discussió i havia trobat bona la resposta de Jesús, se li va acostar [...]

DIUMENGE XXX DURANT L’ANY – CICLE B

Lectura de l’envageli segons sant Marc 10, 46-52 En aquells temps Jesús sortí de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec que es [...]