Diumenge de Rams – Cicle A

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Mateu 26,14-27,66 Estic disposat a entregar-vos Jesús. Què em voleu donar? C. En aquell temps, [un dels dotze, l’anomenat Judes Iscariot, se n’anà a [...]

DIUMENGE V DE QUARESMA – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 11,3-7.17.20-27.33b-45 En aquell temps, Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimeu està malalt.» Jesús, en sentir això, [...]

DIUMENGE IV DE QUARESMA – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 9, 1.6-9.13-17.34-38 En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement. escopí a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, l’estengué [...]

DIUMENGE III DE QUARESMA – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 4,5-15.19b-26.39a.40-42 En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s’anomena Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al seu [...]

DIUMENGE II DE QUARESMA – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 17,1-9 En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells. La seva [...]

DIUMENGE VII DURANT L’ANY – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5,38-48 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, dent per dent.” Doncs jo us dic: No us [...]

DIUMENGE VI DURANT L’ANY – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5,17-37 (breu) En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: Us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, [...]

DIUMENGE V DURANT L’ANY – CICLE A

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5,13-16 En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? [...]