SANTÍSSIMA TRINITAT – CICLE B

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 28,16-20 En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es [...]

PENTECOSTA – CICLE B

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20,19-23 El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i [...]

Català CA Español ES