Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 2,1-12

Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge.»

El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea.

Així ho escriu el profeta: “Tu, Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.”»

Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé del moment en què s’havia aparegut l’estrella. Després els encaminà a Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge.»

Sortint de l’audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge.

Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.

Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

Comentari de l’evangeli

La festa d’avui, coneguda amb la paraula grega Epifania, que significa
manifestació, és pràcticament una repetició de la festa de Nadal, però amb una connotació especial, derivada de les esglésies de l’Orient.

L’església occidental subratlla en el Nadal el naixement humà del Fill
de Déu, és a dir, el misteri de l’Encarnació; mentre que l’església oriental incideix més en la manifestació universal de Déu a tota la humanitat.

D’altra part, el procés que segueixen els mags es un bon camí per
refermar nosaltres la nostra fe:
llegeixen els signes dels temps (l’estrella), es posen en camí (compromís), pregunten (discerniment), superen dubtes e incerteses (diàleg), manifesten la seva joia per trobar el que desitjaven (acció de gràcies), i tornen a casa per altres camins (renovació).

Es una molt bona catequesi en l’inici d’un nou any.

Manel Simó

Català CA Español ES