Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 20,27-38

En aquell temps, alguns dels saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció; per això li van plantejar aquesta dificultat: «Mestre, Moisès ens va prescriure que, si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia set germans. El primer es va casar, i va morir sense fills. També el segon i el tercer es van casar amb aquella dona, i així fins al setè: tots van morir sense deixar fills. Finalment va morir també la dona. Per tant, quan arribi la resurrecció, de quin dels set serà muller, si tots set s’hi havien casat?».

Jesús els respongué: «Els qui viuen en aquest món es casen, però els qui seran trobats dignes de tenir part en el món futur i en la resurrecció dels morts no prendran muller ni marit; ja no poden morir, perquè tenen part en la resurrecció: són com els àngels i són fills de Déu. I que els morts ressusciten, Moisès mateix ho indica clarament en el passatge de la bardissa, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu de Jacob. Ell no és Déu de morts, sinó de vius, perquè gràcies a Ell tots viuen».

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui ve condicionat pel fet de ser avui el darrer diumenge de l’any litúrgic, i per això ens mostra l’anomenat discurs escatològic… Escatós vol dir, en grec, darrer i Jesús ens convida a reflexionar sobre el final de la humanitat.

A la transcripció d’aquest discurs, però, els evangelistes barregen tres fets: d’una part, després de l’Ascensió de Jesús eren molts els qui pensaven que la seva tornada seria imminent; d’altra, quan els evangelistes escriuen ja s’ha produït la destrucció de Jerusalem i el seu temple (any 70), i indiquen que Jesús ja ho havia anunciar; i finalment, era molta la gent que es preocupava per saber quan i com seria el final del món…

Així les coses, en el discurs de Jesús es barregen les tres coses, i en relació al final de la humanitat Jesús deixa ben clar que això només ho sap el Pare…, però el que sí indica, segons el relat que llegim, es que abans del final hi haurà moments difícils per als cristians, i davant d’això fa dues afirmacions molt rotundes: tingueu confiança, perquè no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap; i amb la vostra perseverança salvareu la vida. Confiança i perseverança: dues actituds bàsiques davant les dificultats.

Manel Simó