Lectura de l’envageli segons sant Marc 12, 38-44

En aquell temps, Jesús, instruint la gent, deia: «Aneu amb compte amb els mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb llargues vestidures, que la gent els saludi a les places i que els facin ocupar els seients d’honor a les sinagogues i els primers llocs en els banquets. Devoren els béns de les viudes i fan veure que preguen llargament. Per això aquests seran judicats amb més rigor.

Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús va cridar els seus deixebles i els digué: «Us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els altres. Tots han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per a viure».

Comentari de l’evangeli

A l’evangeli d’avui podem observar dues escenes ben contrastades.

En la primera, Jesús fa un seriós advertiment contra els escribes del temple, perquè utilitzen la religió només per tenir poder.
A la segona escena, Jesús es troba assegut al temple davant la sala del tresor, mirant com la gent hi tira diners, i fa un gran elogi del gest d’una pobra viuda.

La catequesi als deixebles és ben eloqüent: dels escribes no n’aprendran res; la viuda, pel contrari, amb la seva generositat es situa en la línia del Regne. Els escribes han pervertit la religió; la viuda és prototipus de la persona humil, generosa i veritablement creient.

El veredicte de Jesús és inapel•lable: “aquesta pobra vídua ha donat més que ningú….Perquè ha tirat tot el que té per a viure”.
És obvi que aquest evangeli no es pot interpretar en clau econòmica, com si Jesús valorés només les aportacions materials que es lliuren al temple. El sentit simbòlic és clar: els escribes vivien del temple, mentre que la viuda donava la vida pel que significava el temple.

L’Església es troba en construcció permanent, i per això ens hem de preguntar ¿com la podrem construir millor i més ràpid? Es necessita l’aportació de tots.

Manel Simó

Català CA Español ES