Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 19,1-10

En aquell temps, Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home que es deia Zaqueu, cap de publicans. Era un home ric. Zaqueu buscava de veure qui era Jesús, però la gentada li ho impedia, perquè era petit d’estatura.

Llavors s’avançà corrent i es va enfilar dalt d’un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a casa teva».

Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. Tots els qui ho van veure murmuraven contra Jesús i deien: «Ha anat a allotjar-se a casa d’un pecador!».

Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li digué: «Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més».

Jesús li digué: «Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè també aquest home és fill d’Abraham. El Fill de l’home ha vingut a buscar i salvar allò que s’havia perdut».

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui és una magnífica lliçó de pastoral evangelitzadora, és a dir, una lliçó de a qui i com cal proposar l’evangeli.

Un primer ensenyament de Jesús és que Ell va evangelitzar Zaqueu, -i mitjançant la seva acció a molta gent de Jericó-, no només, predicant sinó que va anar a casa seva simplement per a compartir taula i allotjament.

I no el va tallar el fet que fos un personatge més aviat mal vist, sinó que va voler provar que la força de l’aproximació a les persones és la força que sovint trenca errors i prejudicis.

La pastoral de Jesús no era la pastoral de les grans doctrines, ni de les imposicions normatives, sinó la pastoral de la convivència amb les persones; i és que l’evangeli s’ha de transmetre-per contagi…

D’altra part, el relat de Zaqueu ens ensenya també a avaluar la nostra tasca. Zaqueu no va fer un canvi de religió, de creences, o de pràctiques religioses, sinó un canvi dels seus criteris vitals, del seu estil de vida. I això és que el que compta davant Déu.

Si la nostra evangelització no aconsegueix que les persones -i nosaltres amb elles- vagin canviant criteris, refermant l’opció cristiana-, la nostra evangelització es molt pobre.

Manel Simó

Català CA Español ES