Lectura de l’evangeli segons sant Marc 9,30-37

En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: «El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies.»

Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells seria el més important.

Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.» Després féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué: «Qui acull un d’aquests nois perquè porta el meu nom, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat.»

Comentari de l’evangeli

L’evangelista Marc insisteix en diferents passatges en afirmar que Jesús va explicar als seus deixebles el final que l’esperava, però ells no l’escoltaven, o no volien escoltar-lo…

Ell esperaven un regne de poder i de gloria, en el qual es disputarien els millors llocs; i Jesús els hi anunciava un final de crucifixió i mort.

Aquest es el nucli de l’evangeli d’avui. Jesús els hi diu amb claredat: qui vulgui ser el primer que sigui el darrer i el servidor de tots; i qui acull un d’aquests petits perquè porta el meu nom, m’acull a Mi…

Els criteris de Jesús no coincideixen molts cops amb els nostres criteris.

Les persones seguidores de Jesús son aquelles que posen la seva vida al servei dels altres, molts cops de manera anònima i compromesa. Persones que avui son molt necessàries en una societat tan deshumanitzada com la nostra.

Manel Simó

Català CA Español ES