Lectura de l’evangeli segons sant Marc 10,42-45

Jesús cridà els seus deixebles i els digué:) «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder.

Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui mostra clarament la postura de Jesús en l’ús i gestió del poder.

L’escena es produeix en el camí cap a Jerusalem; i mentre Jesús adverteix als apòstols sobre el final dolorós que l’espera, ells van discutint sobre qui tindra els millors llocs en el Regne, un Regne, és clar, que entenien com un regne de poder …

Jesús, llavors, els planteja una autèntica revisió de vida; i seguint l’esquema del veure jutjar i actuar, els fa entendre que el poder cau amb freqüència en la temptació de la corrupció, buscant només els propis interessos, mentre que Jesús ha vingut a servir i no a ser servit … i aquest ha de ser l’estil dels que vulguin ser els seus seguidors.

Per això cada un, des d’aquest terreny dels principis, haurà de veure com concreta el seu esperit de servei i com utilitza els dons que Déu li ha donat.

Manel Simó

Català CA Español ES