Lectura de l’evangeli segons sant Marc 8,27-35

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que sóc jo?»

Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, que sou algun dels profetes.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies.»

Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà.»

I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes.»

Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.»

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui presenta dues parts ben diferenciades, les dues de força interès.

D’una part, Jesús fa una pregunta als seus deixebles: qui sóc Jo per vosaltres? que la podem considerar com a feta a cadascú de nosaltres. I no serveixen respostes acadèmiques o conceptuals, sinó que se’ns demana una resposta que sorgeixi de la nostra relació amb Ell.

Les experiències sempre neixen de l’encontre.

I, d’altra part, en una segona part del text se’ns planteja una altra qüestió que complementa la primera: la relació amb Jesús ens porta a acceptar la creu, les nostres creus, en un seguiment tan absorbent que, si es necessari, estiguem disposats a perdre la vida per Ell.

Interioritzar el seguiment de Jesús es deixar-se seduir per Ell.

Manuel Simó

Català CA Español ES