Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 18,15-20

En aquell temps, Jesús digué als deixebles: «Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà.

Si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d’ells, parla’n a la comunitat reunida.

Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un publicà. Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que lligareu a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra, quedarà deslligat al cel.

Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo soc enmig d’ells.»

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui pertany al quart discurs de Mateu que tracta sobre la construcció d’una comunitat i, en aquesta línia, parla en concret sobre la correcció fraterna, com a punt clau per a una bona convivència entre persones.

I de les paraules de Jesús, es desprenen cinc actituds imprescindibles per a una bona pràctica de la correcció fraterna:

– Portar sempre el tema a la pregària
– Cercar la trobada personal, el cara a cara entre les persones
– Discernir les situacions cercant també l’opinió d’altres persones
– Comptar, si es precís, amb l’opinió de les comunitats on hi hagi persones que ens coneixen i ens estiman
– No cansar-nos mai de donar noves oportunitats.

Si fent tot això, la correcció no serà mai un acte de superioritat sobre els altres, sinó una veritable acció d’ajuda amorosa.

Manel Simó

Català CA Español ES