Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 18,21-35

En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà fet? Set vegades?» Jesús li respon: «No et dic set vegades, sinó setanta vegades set.

Per això passa amb el Regne del cel com amb un rei que va voler demanar comptes als qui ocupen els llocs de govern. Tot just començava, ja li van presentar un dels seus ministres, que li devia deu mil milions. Com que no tenia res per pagar, el rei va manar que venguessin tots els seus béns, i a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, els venguessin com a esclaus, per poder pagar el deute.

Però ell se li llançà als peus i li deia: “Tingueu paciència i us ho pagaré tot.” Llavors el rei, se’n compadí, el deixà lliure i li perdonà el deute. Quan sortia, trobà un dels seus col·legues que li devia uns quants diners, l’agafà i l’escanyava dient-li: “Paga’m tot el que em deus.”

L’altre se li llançà als peus i el suplicava: “Tingues paciència i ja t’ho pagaré.” Ell no en va fer cas, i el va tancar a la presó fins que li pagués el deute. Els altres col·legues, en veure-ho, se n’entristiren molt i anaren a informar el rei de tot el que havia passat.

El rei el cridà i li digué: “Que n’ets, de mal home! Quan tu em vas suplicar, et vaig perdonar tot aquell deute. No t’havies de compadir del teu col·lega, com jo m’havia compadit de tu?” Llavors el rei el posà en mans dels botxins, perquè el torturessin fins que pagués tot el deute. Això farà amb vosaltres el meu pare celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.

Comentari de l’evangeli

Seguim amb el capítol 18 de sant Mateu, en l’anomenat discurs de la comunitat. Jesús estableix una sèrie de pràctiques necessàries per a la construcció d’una bona comunitat; i si diumenge passat parlàvem de la correcció fraterna, avui se’ns proposa la necessitat de saber perdonar.

La pregunta de Pere sobre quantes vegades s’ha de perdonar obté una resposta de Jesús que fa al•lusió al llibre del Gènesi on es deia que el descendents de Caín havien volgut venjar setanta vegades l’assassinat d’un dels seus… Jesús ho deixa ben clar: el perdó no es qüestió de quantitat, sinó de qualitat…

I per il•lustrar la reflexió sobre el veritable perdó, l’evangeli afegeix la paràbola del servidor immisericordiós, a fi d’ensenyar-nos que no podem ser implacables amb els altres i voler que siguin generosos amb nosaltres. El Pare nostre ens ho exigeix: perdona’ns como nosaltres perdonem…

Avui el perdó no gaudeix de massa bona acceptació en la convivència quotidiana de les persones i de les famílies, i es que perdonar es una mostra de riquesa i de llibertat interior. El perdó es la millor expressió de la conducta de Déu.

Manel Simó

Català CA Español ES