Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 16,13-20

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i un cop allà, preguntava als seus deixebles: «Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?»

Ells li respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista; altres, que és Elies; altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes.» Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que sóc?»

Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu.» Jesús li va respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere.

Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel: tot allò que deslliguis a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel.» Després prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui s’inicia amb una pregunta de Jesús als seus deixebles, que la podem també pensar adreçada a tots nosaltres: vosaltres qui dieu que sóc?
Es tracta d’un interrogant al que no hem d’intentar trobar resposta només en llibres de teologia o espiritualitat, sinó que es una pregunta vivencial que requereix una resposta treballada al llarg de tota la nostra experiència cristiana.
Avui, a la nostra societat, uns parlen de Jesús com a profeta revolucionari, o altres, tal vegada, com el Fill de Déu present a la història; per uns serà només una figura marginada, i per altres, el camí, la veritat i la vida…
Ens trobem, doncs, davant un interrogant la resposta del qual es la base per edificar i mantenir el nostre compromís cristià. I no serveixen les respostes buides, ni les definicions no viscudes.
Pere el va proclamar de seguida Messies i Fill del Déu viu, però fets posteriors li van ensenyar que la seva resposta encara no estava prou treballada…

Manel Simó

Català CA Español ES