Lectura de l’evangeli segons sant Joan 6,24-35

En aquell temps, quan la gent veié que Jesús no era allà i els seus deixebles tampoc, pujà a les barques i anà a buscar Jesús a Cafar-Naüm. Quan el trobaren, estranyats que fos a l’altra riba, li preguntaren: «Mestre, quan hi heu vingut, aquí?»

Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut.

No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dóna la vida eterna. Aquest menjar us el donarà el Fill de l’home: ell és el qui Déu, el Pare, ha marcat amb el seu segell personal.»

Ells li preguntaren: «Què hem de fer per obrar com Déu vol?» Jesús els respongué: «L’obra que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat.» Li contestaren: «Quin senyal visible ens podeu donar, que ens convenci? Quines obres feu?

Els nostres pares van menjar el mannà en el desert, tal com diu l’Escriptura: “Els donà el seu blat celestial.”» Jesús els respongué: «Moisès no us va donar pas el blat celestial, però el meu Pare sí que us dóna el pa que és realment del cel, perquè el pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món.»

Li diuen: «Senyor, doneu-nos sempre aquest pa.» Jesús els diu: «Jo sóc el pa que dóna la vida: els qui vénen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set.»

Comentari de l’evangeli

Durant uns diumenges anem a escoltar el capítol 6 de l’evangeli de sant Joan que es, sobre tot, una profunda reflexió sobre l’Eucaristia.

Després de l’escena de la multiplicació dels pans i els peixos, Jesús es proposa com a pa de vida, i afirma que qui vingui a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set.

Avui a la nostra societat hi ha moltes persones que passen fam i set, i no només materials, sinó també més profundes i interiors, perquè anhelen ajuda, companyia, solidaritat i afecte…

Joan evangelista presenta a Jesús com a pa, aigua i llum, els tres dons més importants que va rebre el poble d’Israel per no perdre’s al desert. Són els dons que necessitem també els cristians en el nostre pas pel món…Valorem l’Eucaristia.

Manuel Simó

Català CA Español ES