Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 14,13-21

En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n’anà amb una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent ho va saber, el van seguir a peu des dels pobles.

Quan desembarcà veié una gran gentada, se’n compadí i curava els seus malalts. Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li: «Som en un indret despoblat i ja s’ha fet tard.

Acomiadeu la gent. Que se’n vagin als poblets a comprar-se menjar.» Jesús els respongué: «No cal que hi vagin. Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells li diuen: «Aquí només tenim cinc pans i dos peixos.»

Jesús respongué: «Porteu-me’ls.» Llavors ordenà que la gent s’assegués a l’herba, prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, digué la benedicció, els partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent.

Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves plens de les sobres. Els qui n’havien menjat eren tots plegats uns cinc mil homes, sense comptar-hi les dones i la mainada.

Comentari de l’evangeli

Entrem en un nou capítol de l’evangeli de sant Mateu i avui se’ns ofereix l’anomenada multiplicació dels pans i els peixos.

En relació a aquesta escena, serà l’evangelista Joan qui li donarà una clara al•lusió a l’Eucaristia, de manera que en ell esdevindrà una catequesi sobre la celebració eucarística, pa i aliment gratuït per a tothom i presencia viva del Crist.

Però en la versió de Mateu el punt més interessant es el diàleg entre Jesús i els seus deixebles quan els indica que siguin ells els qui donin de menjar als qui tenen fam…

La lliçó es clara: som nosaltres els qui ens hem de preocupar de donar menjar als qui tenen fam; i no només fam material, sinó també fam de Déu, d’ajut espiritual, d’afecte, d’estimació…

Simbòlicament es diu que van sobrar dotze cistelles, com dotze eren els apòstols que havien de continuar repartint…

Manel Simó

Català CA Español ES