Lectura de l’evangeli segons sant Marc 6,7-13

En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà d’enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al camí: ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els deia: «A la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d’aquell lloc.

Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar, a l’hora de sortir-ne, espolseu-vos la terra de sota els peus, com una acusació contra ells.» Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin.

Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts, que es posaven bons.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui ens diu que Jesús envia els seus deixebles a proclamar tot el que han vist, han sentit i amb viscut amb Ell. Els llença a ser evangelitzadors de la seva fe.

La fe es necessàriament expansiva i qui la te ha de comunicar-la i compartir-la amb els altres. I Jesús indica cinc punts que cal tenir en compte en aquesta tasca de portar la fe als altres:
-els envia de dos en dos, destacant el caràcter comunitari de l’evangelització;
-els capacita per alliberar a les persones de les seves esclavituds;
-els indica que l’anunci de la fe no depèn de l’abundor de mitjans materials;
-els diu que aquesta tasca que pot ser mai objecte de negocis o especulacions;
-i indica que el missatge es lliure i no pot ser imposat per la força.

Son cinc criteris pastorals a tenir molt en compte en la nostra tasca evangelitzadora.

Manel Simó

Català CA Español ES