Lectura de l’evangeli segons sant Marc 6,1-6

En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, el seu poble, acompanyat dels seus deixebles. El dissabte començà a ensenyar a la sinagoga. Tothom, en sentir-lo, se n’estranyava i deia: «D’on li ve tot això? Què és aquest do de saviesa i aquests miracles que es realitzen per les seves mans?

No és el fuster, el fill de Maria, parent de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les seves parentes, no viuen aquí entre nosaltres?» I se n’escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts en el seu poble, en la seva parentela i entre els de casa seva.»

I no hi pogué fer cap miracle; només va imposar les mans a uns quants malalts, que es van posar bé. I el sorprenia que no volguessin creure. Després recorria les viles i els pobles i ensenyava.

Comentari de l’evangeli

El missatge de l’evangeli d’avui es que els profetes, com li va passar a Jesús en el seu poble i entre els seus, no son ben rebuts i sovint sembla que la seva obra fracassi.

Jesús no era ni sacerdot ni escriba. No era membre d’una família important, ni havia estudiat en cap escola rabínica famosa. Era un treballador humil i la seva gran preocupació era ensenyar una nova manera de viure…

Avui necessitem profetes d’aquest tarannà. Avui l’ésser humà, que ha experimentat a la pandèmia la seva fragilitat, necessita missatges que l’ajudin a deslligar-se de les esclavituds personals i socials.

Necessitem profetes que amb la seva riquesa espiritual i social mostrin nous camins de llibertat interior i exterior. I ho facin amb fets i no només amb paraules.

Manel Simó

Català CA Español ES