Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 6,27-38)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l’altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dóna a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, ¿qui us ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet bé als qui us en fan, ¿qui us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, ¿qui us ho ha d’agrair?

També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d’estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.

Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet.»

Comentari de l’evangeli

Seguint l’evangeli del diumenge passat, Lluc, després de parlar de les benaurances, exposa una sèrie de principis útils i gairebé imprescindibles per als seguidors de Jesús. Podríem dir que es tracta de les actituds ètiques que han de ser pròpies dels seus seguidors.

Podríem resumir-les en quatre
1)estimar els enemics, no limitar-se a condemnar-los
2)renuncia a la violència com a eina per resoldre les coses
3)fer als altres allò que ens agrada que ens facin a nosaltres
4)no judicar ni condemnar als altres…

Avui a la nostra societat i a la nostra convivència aquestes conductes son imprescindibles si volem que el món progressi.

Els infants i els joves necessiten ser educats en aquests valors.

Manel Simó

Català CA Español ES