Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5,38-48

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, dent per dent.” Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra. Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell.

Si algú t’obliga a portar una càrrega un quart d’hora de camí, porta-li mitja hora. Dona a tothom qui et demani, no et desentenguis del qui et vol manllevar. Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però no els enemics.
Doncs jo us dic:
Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel: ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu?

Els publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial.»

Comentari de l’evangeli

Recordem el context de l’evangeli d’avui. Jesús, després d’afirmar que hem de ser més justos que els mestres de la Llei i que els fariseus, està revisant algunes de les lleis vigents en el seu temps, partint del fet que Ell no ha vingut ha treure les lleis, però sí a donar-les continguts

I avui revisa dos d’aquestes lleis: en primer lloc la famosa Llei del Talió, recollida als llibres del Pentateuc, que tenia com a objectiu la justa proporció entre el delicte i el càstig, en un intent d’humanitzar els codis de revenja que existien en molts pobles. Jesús, aleshores, anima a desbordar en misericòrdia i generositat la possible proporcionalitat entre l’ofensa i la reacció de l’ofès.

Alhora, la segona llei revisada és la de l’amor al proïsme. A la pràctica jueva aquest amor no incloïa els enemics i Jesús torna a esperonar-nos a vèncer totes les intoleràncies i marginacions.

En síntesi, doncs, l’ètica que marca Jesús es la de l’amor absolut i incondicional, perquè si volem ser seguidors i imitadors del Déu de la nostra fe, Ell actua així.

Manel Simó

Català CA Español ES