Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 5,17-37 (breu)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:

Us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els van manar: “No matis”, i tothom que mati, serà reu davant el tribunal.Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tribunal

Ja sabeu que està manat: “No cometis adulteri.” Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha comès adulteri.

També sabeu que als antics els van manar: “No trenquis els juraments.” I també: “Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor.”

Doncs jo et dic: No juris mai. Digueu senzillament sí quan és sí, i no quan és no. Tot allò que dieu de més, ve del Maligne.

Comentari de l’evangeli

Després de dir-nos Jesús que els seus seguidors hem de ser sal i llum, passa a fer una altra afirmació: si no sou més justos que les mestres de la llei, no entrareu pas al Regne de cel. I es que no es tracta només de complir la lletra de les lleis, com feien ells, sinó de captar i viure el seu esperit. I per això diu Jesús jo no he vingut a anular les lleis, però sí a dur-les a la plenitud, es a dir a que ajudin veritablement a viure.

I a partir d’aquesta afirmació, Jesús repassa fins a sis diferents lleis d’aquells moments (no matar, no cometre adulteri, el divorci, els juraments, la llei del Talió, i l’estimació al proïsme), de les quals es revisen avui les quatre primeres.

La reflexió es clara: no podem caure en el legalisme hipòcrita. No es millor cristià qui compleix la lletra de la llei, sinó qui capta el seu esperit i li dóna vida i sentit.
Les lleis són només un instrument, mai una finalitat.

Manel Simó

Català CA Español ES