Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 5,1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant.

Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven.

Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella. Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n’anaren amb ell.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui barreja dos fets que els altres evangelistes expliquen per separat: la crida dels primers apòstols i la pesca miraculosa.

La gent s’havia reunit al voltant del llac de Genesaret per escoltar la Paraula, i Pere diu que llença les xarxes perquè Jesús li ha dit. La Paraula es la gran eina per aconseguir quelcom extraordinari i continuar endavant.

L’expressió pescador d’homes es una expressió bíblica que significa una crida a treballar en favor d’una causa. Al profeta Jeremies (16,16) llegim Jo enviaré molts pescadors que els pescaran, quan parla de que Déu enviarà ajut a Israel perquè pugui tornar de l’exili…

L’evangeli d’avui, en síntesi, diu tres coses: 1) la Paraula es la gran eina que tenim per créixer i fer créixer en la fe; b) la Paraula cal llençar-la en nom d’Ell; i 3) la nostra missió es conèixer i donar a conèixer la Paraula.

Manel Simó

Català CA Español ES