Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 1,29-39

En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n’anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre, i llavors mateix ho digueren a Jesús.

Ell li va donar la mà i la va fer llevar, la febre li desaparegué i ella mateixa els serví a taula. Al vespre, quan el sol s’havia post, li portaren tots els malalts i els endimoniats.

Tota la ciutat s’havia aplegat davant la porta i ell va curar molts malalts de diverses malalties; va treure molts dimonis, i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.

De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n’anà a un lloc solitari i s’hi quedà pregant. Simó, amb els seus companys, sortí a buscar-lo.

Quan el trobaren li digueren: «Tothom us està buscant.» Ell els digué: «Anem a d’altres llocs, als pobles veïns, i també hi predicaré, que aquesta és la meva missió.»

I anà per tot Galilea, predicant a les sinagogues de cada lloc i traient els dimonis.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui s’ha d’emmarcar en el context del tema que ens presenten les altres dues lectures de la litúrgia de la Paraula: al nostre voltant hi ha molt sofriment i són moltes les persones que es troben en el món del dolor, i Jesús ha vingut a guarir i a deslliurar les persones de les seves càrregues. Jesús, com diu sant Pau, es fa feble entre els febles per guanyar els febles i ajuda a afrontar, con Job, els problemes del sofriment humà.

Avui estem vivint una situació de pandèmia que afecta encara moltes i persones, i provoca situacions de mals físics i espirituals, mals de cos i d’esperit; i no ens podem quedar indiferents. Contribuir a la sanació de les persones es avui una de les tasques imprescindibles dels cristians i cristianes, a imitació de Jesús.

D’altra part, no podem passar per alt el final de l’evangeli d’avui: al costat de l’acció, la pregària. Jesús, després d’una jornada d’intensa acció, se n’anà a un lloc solitari i s’hi va quedar pregant. Cal parlar a les persones de Déu, i a Déu de les persones.

Manel Simó

Català CA Español ES