Lectura de l’evangeli segons sant Joan 15,1-8

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dóna fruit en mi el Pare la talla, i la que dóna fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més.

Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi.

Jo sóc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca.

Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.»

Comentari de l’evangeli

Jesús parlava sempre amb un llenguatge intel•ligible per a la gent del seu temps. I per això, si diumenge passat utilitzava termes del mon ramader (Jo soc el bon Pastor), avui utilitza el llenguatge de la vida del camp (Jo sóc el cep i vosaltres les sarments…) De fet, a l’Antic Testament la vinya era ja el símbol d’Israel com a poble, i Jesús extrapola el concepte per indicar que des d’ara el poble de Déu es construeix a partir d’Ell (Jo sóc el veritable cep…)

Nosaltres, doncs, incorporats com a membres d’aquest poble de Déu mitjançant el baptisme, haurem d’estar units al Cep i donar fruit..

Haurem, doncs, de cultivar la nostra vida interior i esporgar, si cal, tots els signes de mort que hi hagi en nosaltres per afavorir el nous signes de vida..

En una paraula, no estimar només de paraula, sinó amb fets i de veritat…

Manel Simó

Català CA Español ES