Evangeli segons sant Joan 3,14-21

En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.

Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la foscor que la llum.

És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els qui viuen d’acord amb la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.»

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui forma part d’una llarga conversa de Jesús amb Nicodem, un fariseu important que, després de l’escena de l’expulsió dels mercaders del temple que vàrem llegir diumenge passat, va a trobar a Jesús, interessat en saber el per què de la seva acció.

I en el paràgraf de la conversa que llegim avui, Jesús indica a Nicodem que igual que Moisès en el desert va aixecar una serp (com es llegeix al llibre del Números), perquè tothom que la mirés continués amb vida, de la mateix manera Jesús serà enlairat a la creu perquè els qui creguin en Ell tinguin vida eterna.
– Déu sacrificarà el seu Fill per a la salvació de tothom; i
– Déu no ha enviat el seu Fill a condemnar el món, sinó a salvar-lo.

En el nostre món, i a l’interior de cadascú de nosaltres, hi ha una forta lluita entre la llum i la foscor, i les nostres obres ens defineixen. Estem cridats a salvar-nos per la nostra fe i les nostres obres.

Manel Simó

Català CA Español ES