Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1,14-20

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.» Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu.

Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan.

Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Comentari de l’evangeli

L’evangelista Marc, que es el que bàsicament llegirem enguany, resumeix la predicació de Jesús dient que el Regne de Déu és a prop i que cal convertir-se… Heus aquí, per tant, una primera crida que ens ateny a tots. Convertir-se es anar renovant la nostra mentalitat i els nostres actes, tant a nivell personal com col•lectiu, sempre disposats a seguir allò que Déu ens demana

Torna, doncs, avui, d’alguna manera, el tema de la vocació o crida de Déu, i l’evangelista ens mostra la crida que reberen els apòstols Andreu i Simon Pere, dels quals ja parlàvem diumenge passat, i afegeix la crida a altres dos germans, Joan i Jaume.

Els quatre son pescadors, i els quatre son cridats a ser pescadors d’homes, expressió bíblica que significa lluitadors pel Regne. La vocació cristiana sempre es doble: de cara a un mateix i de cara als altres.

Els apòstols sentiren la crida i ho deixaren tot. No hi ha plena disponibilitat sense renúncia.

Manel Simó

Català CA Español ES