Lectura de l’evangeli segons sant Joan (21,1-19)

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res.

Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.

Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

Comentari de l’Evangeli

Arribem al tercer dels cinc diumenges de Pasqua i seguim les petjades del Crist ressuscitat, capdavanter i Salvador, com el proclama Pere a la primera lectura, i Anyell digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança, com diu el llibre de l’Apocalipsi.

L’evangeli d’avui no pertany a sant Lluc, sinó a sant Joan, i es tracta del capítol 21 d’aquest evangeli, un capítol que fou afegit posteriorment a la seva redacció. El tema és la missió evangelitzadora i comunitària de l’Església i el paper de Pere en aquesta missió.

El text que llegim avui te dues parts, i cal dir, com es veurà, que, com tot l’evangeli de Joan, és eminentment simbòlic.

El deixebles es troben en el seu món, en el seu treball i s’enumeren set noms, que signifiquen la totalitat. La barca del relat simbolitza l’Església. Els deixebles, en principi, no han pescat res, però després, orientats per Jesús, la seva tasca dóna molt de fruit. La xarxa, malgrat el pes, no es trenca, perquè a l’Església hi ha capacitat per a tothom.

El número de 153 peixos és molt simbòlic. És el resultat de sumar 10 i 7, que són dos números molt representatius, i després anar sumant, correlativament, els 17 primers números: (1+2=3; 3+3=6; 6+4=10; 10+5=15; 15+6+21; 21+6=28 etc. fins 136+17= 153).

A l’Església hi ha cap tothom que s’orienti pels manaments (10) i els dons de l’Esperit (7)…

La pesca té lloc al llac Tiberíades, lloc pagà, lloc hostil, com moltes vegades l’Església haurà de treballar enmig de l’hostilitat. Els deixebles han treballat de nit, en la foscor (com també a vegades també nosaltres) I Pere diu que va nu, signe de feblesa, encara que després es posarà una túnica, símbol de servei…

-Després, la segona part del text és una catequesi sobre Pere i el seu paper en la comunitat. Per poder ser el capdavanter de la comunitat haurà de renunciar a les actituds que l’han portat a negar Jesús. Haurà de comprometre’s a seguir-lo fins a la mort, i la seva actitud serà de servei permanent, perquè el ramat que haurà de pasturar no és seu, sinó de Jesús ( les meves ovelles…)

L’evangeli d’avui ens diu, doncs, que cadascú de nosaltres, en el nostre lloc a la vida, hem de ser testimonis de Jesús ressuscitat, agrupats en la comunitat de l’Església i aportant al món, en actitud de servei, una bona notícia d’alliberament i de comunió fraternal.

I al final, en la platja de l’eternitat, Jesús ens ha preparat el gran festí: veniu a esmorzar…

Manel Simó

Català CA Español ES