Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 24,35-48

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres.»

Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix.

Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc.» I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells.

Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms.»

Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.»

Comentari de l’evangeli

La Resurrecció de Jesús va ser per als seus deixebles una vivència molt
profunda, fora dels esquemes del temps i de l’espai, i per això quan els
evangelistes intenten transmetre-la es troben amb moltes dificultats.

Avui, per exemple, veiem com l’explica Lluc, que no va ser deixeble
directe de Jesús i que, a més a més, escriu per al món grec, un món que no
creia en resurreccions, ni en una vida més enllà d’aquest món…

Per això veiem com l’evangelista destaca el fet de reconèixer Jesús viu
en el fet de partir i compartir el pa, en parlar i rebre la seva paraula i en menjar amb Ell… I tot això es, tot just, el que succeeix en les nostres Eucaristies…

Creure i viure en el Crist Ressuscitat significa escoltar la seva Paraula,
rebre l’Eucaristia que es la vivència renovada de la seva mort i la seva
resurrecció, i continuar tenint-lo com a punt de referencia en la nostra
conducta quotidiana.

Manel Simó

Català CA Español ES