Lectura de l’evangeli segons sant Marc 9,2-10

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d’una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així.

Se’ls aparegué Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n’estem de bé aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» No sabia pas què dir, d’esglaiats que estaven.

Llavors es formà un núvol que els cobria, i del núvol estant va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.» Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts.

Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d’entre els morts».

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui presenta la Transfiguració de Jesús a la muntanya del Tabor, manifestació que posa de relleu la seva divinitat.

Tota la narració es troba plena de connotacions simbòliques i es tracta d’una epifania o manifestació de Déu. El signes de la seva presència son ben expressius: la muntanya, el núvol, la llum i la veu recorden l’escena del Sinaí on Déu es va fer present; i el personatges que apareixen – Moisés i Elies- veieren Déu al Sinaí i representen la Llei i els profetes.

I és en aquest context que se sent la veu que diu Aquest és el meu Fill, el meu estimat, escolteu-lo…

La consigna està donada: la Quaresma es una gran oportunitat per escoltar Jesús.

Manel Simó

Català CA Español ES