Lectura de l’Evangeli segons sant Joan 2,1-12

En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.

Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.» Jesús li respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora.» Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui.» Hi havia allí sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus.

Cada una d’elles tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu d’aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» Ells n’hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi.

Ell no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor.»

Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.

Comentari de l’evangeli

Entrem avui en una etapa litúrgica que s’anomena de durant l’any i que, de moment, arribarà fins a la Quaresma.

Enguany seguirem l’evangeli de Lluc, encara que avui, excepcionalment, llegim el passatge de Joan sobre les noces de Canà.

Podríem dir que ens trobem amb una nova epifania i així al final del relat hem escoltat que Jesús manifestà la seva glòria i els seus deixebles cregueren en Ell…

El text cal llegir-lo com una catequesi que explica com Jesús ve a restablir la festa i la joia (l’aigua transformada en vi) i com la relació entre la humanitat (l’esposa) i l’espòs (Déu) ha de ser una relació d’intimitat.

D’altra part, Maria es la dona israelita fidel que repeteix al poble les paraules de l’Èxode: feu allò que Ell us digui…

Avui, alhora, es un bon dia per reflexionar els esposos sobre el seu projecte matrimonial.

Manel Simó

Català CA Español ES