Lectura de l’Evangeli segons sant Joan 1,1-18

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià un home que es deia Joan.

Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.] Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut.

Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix.

El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat. [Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.]

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui ens ofereix el pròleg del text segon sant Joan.
Es tracta d’un himne confessional que expressa la fe en Crist com a Paraula eterna del Pare
El subjecte de tot el text es Jesús, la Paraula eficaç i creadora, que es expressió del projecte de Déu. Una Paraula comunicativa (lluminosa) que es fa realitat humana i que s’estableix entre nosaltres.

Una Paraula, però, que no sempre es acceptada ni ben rebuda. I d’aquí sorgeix la nostra tasca i el nostre compromís.
Si Crist es Paraula de Déu, també ens toca a nosaltres ser paraula de Déu pels homes i dones del nostre temps. Si Crist és llum, nosaltres haurem de ser també llum pels altres. Crist, doncs, serà Paraula i Llum pels altres mitjançant nosaltres. Aquesta es l’autèntica transmissió de l’evangeli.

Manel Simó

Català CA Español ES